Bygg på ca 1.000 m2 planlegges oppført i 2021 som lagerlokaler og/eller kombinerte næringsareal med kontorer lager/service/industri. Stor tomt. Bygget kan leies helt eller delvis og tilpasses leietakers behov.