Vi har en godkjent sjøfylling som totalt forventes å gi nytt tomteareal i Breivika på ca 15 mål. Vi håper at en ila 2 – 3 år har fått tilført tilstrekkelig masser til å begynne en utbygging av dette nye tomteområdet for en eller flere potensielle leietakere. Området vil egne seg til lager, logistikk, industri og/eller plasskrevende varehandel.

DJI_0358.jpg